Oliko lentosi yli 3 tuntia myöhässä?

Sinulla on oikeus vaatia rahallista korvausta!

- Me autamme

Kuinka kauan asian käsittely kestää?

Kun teet hakemuksen myöhästyneestä lentomatkasta, voi viedä muutamasta viikosta useampaan vuoteen ennen kuin saat korvauksen tilillesi.

Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että lentoyhtiöiden käsittelyajat ovat pitkät tai he jättävät kokonaan vastaamatta heille lähetettyihin korvausvaatimuksiin. Jälkimmäisessä tapauksessa lähetämme lentoyhtiölle kaksi muistutusta, joiden jälkeen tapaus siirtyy lentoliikenneviranomaisten/Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli lentoyhtiö ei mainittujen tahojen suosituksistakaan huolimatta suostu korvauksiin, emme epäröi viedä tapausta oikeuteen.