Oliko lentosi yli 3 tuntia myöhässä?

Sinulla on oikeus vaatia rahallista korvausta!

- Me autamme

Voinko hoitaa korvausvaatimukseni itse?

Kyllä voit. Jokaisella on oikeus ottaa suoraan yhteyttä lentoyhtiöön ja vaatia
korvauksia myöhästyneistä tai peruutetuista lennoista. EU-lainsäädäntö
aiheesta löytyy täältä. EU-lainsäädäntöä tukevat monet lainopilliset
ennakkotapaukset, jotka ovat tarkentaneet aihetta koskevia lakipykäliä.

Korvausvaatimusten vaarana on, ette niitä hyväksytä, koska lentoyhtiöt
tavallisesti ilmoittavat myöhästymisen tai peruuntumisen syynä olevan
"poikkeukselliset olosuhteet, joihin lentoyhtiöt eivät voi vaikuttaa", tai että
he tekivät "kaiken, mikä on kohtuudella mahdollista" tilanteen korjaamiseksi.

Tämän vuoksi on tarpeellista varautua siihen, että korvausvaatimus on
vietävä oikeuteen, ja että siitä koituu oikeudenkäynti- ja muita
kustannuksia. Kun oikeudenkäynti voitetaan, joutuu hävinnyt osapuoli
kattamaan myös vastapuolen kulut.

Peruutetutlennot.fi:n juristit ovat kokeneita lakiasiantuntijoita ja osaavat
arvioida, mitkä tapaukset sopivat aikaisemmin mainittuihin kategorioihin.
He pystyvät siis näkemään, milloin on taloudellisesti kannattavaa lähteä hakemaan korvauksia. Käsittelemämme suuri joukko tapauksia takaa sen,
että hoidamme asian tehokkaasti ja edullisesti. Olemme lisäksi valmiita
käyttämään rahaa korvausvaatimuksen perusteelliseen läpivientiin. Näistä
syistä asiakkaamme voivat käyttää Peruutetutlennot.fi:n palveluita ilman
pelkoa taloudellisesta menetyksestä. Jos emme voita, et joudu maksamaan mitään.

Voit käyttää laskuriamme ja toimittaa korvaushakemuksesi klikkaamalla
tästä.