Oliko lentosi yli 3 tuntia myöhässä?

Sinulla on oikeus vaatia rahallista korvausta!

- Me autamme

Näin voimme auttaa sinua saamaan korvauksen

Emme hyväksy lentoyhtiöiden vakiovastauksia

Monet lentomatkustajat eivät ole tietoisia siitä, että EU-lainsäädännön mukaan heillä on oikeus saada rahallinen korvaus, jos he ovat viivästyneet lentomatkaa kohdanneiden ongelmien vuoksi. Maksettavien korvausten määrään vaikuttaa lentomatkan pituus ja se, kuinka paljon matkustaja on myöhässä aikataulusta.

Lentoyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan matkan myöhästymistä tai peruuntumista, jos se johtuu "poikkeuksellisista olosuhteista, joita lentoyhtiö ei voi hallita". Lakipykälät, jotka määrittävän tämän, ovat hankalia, aikaavieviä ja teknisiä. Lakia tarkennetaan tuomioistuinten oikeudenkäynneissä antamien ennakkotapausten kautta.

Matkustajat kokevat hyvin usein, että lentoyhtiöt eväävät heidän korvaus- vaatimuksensa ilman kunnollista käsittelyä. Lentomatkustajien vähäinen tietämys ja kokemus lainsäädännöstä ja yleisistä oikeusperiaatteista vaikuttaa merkittävästi siihen, että he usein jäävät ilman korvauksia, joihin heillä olisi lailliset oikeudet.

Peruutetutlennot.fi:llä on useamman vuoden kokemus tältä juridiselta alalta ja lisäksi pääsemme käsiksi tietoihin lentojen lähdöistä, säästä ja muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa ratkaisevasti korvausvaatimuksen hyväksymiseen.

Käsittelykustannukset pysyvät alhaisina, koska kokoamme yhteen useiden asiakkaiden korvausvaatimukset, ja koska käytämme tapausten käsittelyssä hyväksi satoja aikaisemmin jo ratkaistuja tapauksia.

Matkustajalle palvelustamme ei koidu minkäänlaista taloudellista riskiä, koska laskutamme tapauksenkäsittelystä vain, kun korvaus on laitettu maksuun. Ei korvausta - ei kuluja asiakkaalle. Käsittelystä koituneet kulut ovat enintään 25% (+alv.) korvauksen kokonaissummasta.

Malli, jossa lentomatkustajien autetaan lentojen myöhästymiseen tai peruuntumiseen liittyvien korvausten saamisessa on menestynyt mm.

Saksassa, Hollannissa ja Englannissa. Nyt me Peruutetutlennot.fi:llä haluamme tarjota myös suomalaisille asiakkaille saman mahdollisuuden.