Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Peruutetutlennot.fi:n

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkeen kanssakäymiseen asianosaisen ('Asiakas') ja Peruutetulennot.fi välillä. Asiakas hyväksyy sopimusehdot luovuttaessaan asiansa Peruutetulennot.fi:n ajettavaksi kotisivulla www.peruutetutlennot.fi. Päivitetty viimeksi 25.9.2023.

Yleistä tietoa

Peruutetutlennot.fi
/SYNCON INTERNATIONAL ApS
Sturenkatu 26
00510 Helsinki

Sähköposti: otayhteytta@peruutetutlennot.fi
Puhelin: + 358 (09) 3158 5313

VAT: DK-32561950

 1. 1. Peruutetutlennot.fi:n tarjoamat palvelut

  1. a) Arvio asiakkaan mahdollisuuksista korvaukseen..
  2. b) Korvauksen rahallisen suuruuden laskeminen.
  3. c) Korvausvaatimuksen toimittaminen lentoyhtiölle.
  4. d) Korvausvaatimuksen ajaminen, tarvittaessa oikeusteitse.
  5. e) Sopimusratkaisusta neuvotteleminen.
  6. f) Korvauksen ja/tai sovitun hyvityksen vastaanottaminen sekä siirtäminen asiakkaan tilille.
  7. g) Säännöllinen tiedottaminen asiakkaalle asian edistymisestä.
 2. 2. Asiakkaan sitoumukset

  Asiakas sitoutuu:

  1. a) Antamaan pyytämättä ja ilman tarpeetonta viivettä kaikki asiaankuuluvat tiedot tapauksesta Peruutetutlennot.fi:lle tapauksen käsittelyn alkaessa ja sen aikana, esimerkiksi jos Lentoyhtiö maksaa korvauksen suoraan asiakkaalle.
  2. b) Vastaamaan Peruutetutlennot.fi:n kyselyihin totuudenmukaisesti ja ilman aiheettomia viivytyksiä.
  3. c) Välttämään yhteydenottoa ja/tai suoraa vuoropuhelua Lentoyhtiön kanssa, ja, mikäli asiakkaaseen otetaan yhteyttä Lentoyhtiön toimesta, ohjaamaan tiedustelut suoraan Peruutetuillelennoille.
  4. d) Tarvittaessa avustamaan jäljempänä kohdassa 5 määriteltyjen kustannusten kattamisessa, Asiakkaan oikeusturvavakuutuksen kautta tai hankkimalla ilmaisen käsittelyn.
  5. e) Tarvittaessa jakamaan lopullisen korvaussumman mahdollisten kanssamatkustjien kanssa.
  6. f) Valtuuttamaan Peruutetutlennot.fi:n tai heidän määräämänsä tahon hoitamaan asiaa.
 3. 3. Peruutettujenlentojen oikeudet

  Peruutetutlennot.fi pidättää oikeudet kaikkina ajankohtina tapauksen käsittelyn aikana:

  1. a) Hankkia tapaukseen liittyviä tietoja ulkopuolisista lähteistä ja välittää sekä asiakkaan yhteystiedot että lentoa koskevat tiedot edelleen Lentoyhtiölle ja niille kolmansille osapuolille, jotka Tietosuojakäytännössä on määritelty.
  2. b) Käyttää kaikkia mahdollisia laillisia keinoja, jotka edesauttavat korvauksen/hyvityksen hankkimista.
  3. c) Keskeyttää milloin tahansa tapauksen käsittely. Näin esimerkiksi silloin, jos Peruutetutlennot.fi katsoo, että tapausta koskeva uusi tieto tekee korvauksen saamisen mahdottomaksi, lainsäädäntö on muuttunut, Lentoyhtiön maksukyky on heikentynyt tai korvausvaatimus on vanhentunut jne.
  4. d) Peruutetutlennot.fi voi, Asiakkaan puolesta ja häntä sitovasti, tehdä muita sopimuksia tai suorittaa järjestelyjä varmistaakseen asiakkaan oikeudet niissä tapauksissa joissa Lentoyhtiö on mennyt konkurssiin, Lentoyhtiön odotetaan menevän konkurssiin, Lentoyhtiö maksukyky on heikentynyt tai sillä on muita taloudellisia vaikeuksia. Nämä sopimukset tarkoittavat, että asiakkaan alkuperäinen vaatimussumma voidaan korvata toisella summalla, josta Peruutetutlennot.fi sopii Lentoyhtiön kanssa. Peruutetutlennot.fi laskee sille kuuluvat käsittelykulut kohdan 5 mukaan lopullisesta korvaussummasta.
  5. e) Päätämme siitä, siirretäänkö tapaus oikeudenkäsittelyyn. Tämä riippuu useista tekijöistä, kuten oikeudenkäynnin voittamisen mahdollisuudesta, lentoyhtiön maksukyvystä, kanteen odotetuista kustannuksista jne. Vastaamme kaikista oikeudenkäynnin kuluista, oikeudenkäynnin lopputuloksesta riippumatta. Emme kuitenkaan maksa tuomioistuimen määräämiä oikeudenkäyntikuluja tai muistutuskuluja, koska niillä katetaan asianajajan palkkio.
  6. f) Peruutetutlennot.fi:llä ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus ottaa yhteys Asiakkaaseen puhelimitse, kirjeitse tai sähköisen median kautta tuotteiden ja palveluiden markkinointitarkoituksissa sekä koskien tarjouksia, uutiskirjeitä, tapahtumia ja kilpailuja. Asiakas voi milloin tahansa pyytää yhteydenottojen lopettamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: otayhteytta@peruutetutlennot.fi.
 4. 4. Asiakkaan oikeudet

  Lähtökohtana on, että Asiakas antaa Peruutetutlennot.fi:lle oikeuden huolehtia korvausvaatimuksesta Lentoyhtiötä vastaan. Asiakkaalla on kuitenkin aina seuraavat oikeudet:

  1. a) Oikeus milloin tahansa lopettaa yhteistoiminta ilman ennakkovaroitusta kirjallisella ilmoituksella ja jo maksamalla käsittelykulut kohdan 5g) mukaisesti.
  2. b) Mikäli Asiakas päätyy omatoimiseen sopimukseen Lentoyhtiön kanssa, on hän velvollinen maksamaan käsittelykuluta kohdan 5 a) mukaan sekä ne kulut, joita on voinut kertyä tapauksen päädyttyä tuomioistuimeen kohtien 5 d) ja 5 g) mukaan.
 5. 5. Kustannukset

  1. a) Käsittelykulumme ovat 25 % + ALV peritystä summasta. Tämä tarkoittaa, että jos summa on esimerkiksi 100 EUR, veloitamme käsittelykuluina 31,25 EUR. Peruutetutlennot.fi käyttää laskutuksessaan tanskalaista arvonlisäveroa. Käsittelykulumme kattavat koko palvelumme - emme siis peri ylimääräistä, mikäli tapaus viedään oikeuskäsittelyyn.
  2. b) Käsittelykuluja tai korkoa ei peritä siinä tapauksessa, että Peruutetutlennot.fi luopuu korvausvaateesta.
  3. c) Käsittelykulujen lisäksi korvausvaatimuksen riitauttaminen voi tuottaa ylimääräisiä oikeudellisia kuluja, kuten esim. asianajajien palkkioista, oikeudenkäyntimaksuista tms. Peruutetutlennot.fi huolehtii mainituista kustannuksista. Jos asia voitetaan, vastapuoli korvaa kulut Peruutetutlennot.fi:lle. Jos asia hävitään, Peruutetutlennot.fi maksaa kaikki kulut. Mikäli tarve käyttää muita oikeudellisia palveluita, niihin pätevät yleiset oikeudelliseen apuun käytetyt säädökset. Näiden jälkeen lasku tullaan määrittämään korvauksen suuruuden, työn määrän ja saavutetun ratkaisun perusteella. Näistä maksuista tiedotetaan kirjallisesti ja asiakkaan tulee ne hyväksyä ennen kuin oikeudellisia palveluita ryhdytään käyttämään.
  4. d) Käsittelykustannukset veloitetaan suoraan korvaussummasta eikä niitä siten vaadita ennen kuin korvaussumma on maksettu.
  5. e) Matkustajan korvaus maksetaan pankkitililtä. Asiakas on vastuussa mahdollisista oman pankkilaitoksensa palvelumaksuista ja/tai rahansiirtokuluista. Peruutetutlennot.fi ei ole vastuussa korvauksen jakamisesta asiakkaan ja muiden hakemuksessa olevien matkustajien kesken.
  6. f) Poikkeustapauksissa Peruutetutlennot.fi voi laskuttaa käsittelykustannukset suoraan asiakkaalta. Näin voi tapahtua seuraavissa tapauksissa:
   1. Korvaus on maksettu suoraan asiakkaalle.
   2. Asiakas haluaa lopettaa korvausvaatimuksen hakemisen Peruutetutlennot.fi:n kautta, jolloin Peruutetutlennot.fi:lla on oikeus laskuttaa asiakasta kertyneistä kuluista. Kulut lasketaan kohdan 5g) mukaan.
   3. Asiakas haluaa päästä sopimukseen tai kieltäytyä Peruutetutlennot.fi:n suosituksesta, jolloin Peruutetutlennot.fi laskuttaa asiakasta kertyneistä kuluista. Kulut lasketaan kohdan 5 g) mukaan.
   4. Jos asiakas on tietoisesti pidättänyt tärkeitä yksityiskohtia asiasta, tai jos hän on antanut tietoisesti väärää tietoa Peruutetutlennnot.fi:lle, tai jos asiakas jättää Peruutetutlennot.fi:lle kirjallisen pyynnön jälkeen täyttämättä kohdassa 2) ilmoitetut velvoitteet, on Peruutetutlennot.fi oikeutettu katkaisemaan yhteistoiminnan asiakkaan kanssa välittömästi sekä laskuttamaan kertyneistä kuluista. Kulut lasketaan kohdan 5g) mukaan.
   5. Mikäli asiakas on vastaanottanut korvauksen yhteistyössä toisen yrityksen kanssa huolimatta siitä, että hän on luovuttanut tapauksen käsittelyn yritykselle Peruutetutlennot.fi ja hyväksynyt sen sopimusehdot, Peruutetutlennot.fi pidättää oikeuden laskuttaa 5 g: n mukaisesti lasketut käsittelykulut.
  7. g) Mikäli syntyy kohdan 5 f) mukaisia erityistilanteita, on Peruutetutlennot.fi:lla oikeus laskuttaa asiakkaalta käsittelykustannukset, jotka vastaavat 25% haetusta korvaussummasta sekä muut todistettavat kulut kuten oikeudenkäyntikustannukset ja asianajokulut valtion hintojen mukaisesti, sekä arvonlisäveron.
  8. h) Tapauksissa, joissa vaatimuksen pääasiallisena tarkoituksena on asiakkaan ylimääräisten kulujen kuten lentolipuista maksetun hinnan palauttaminen, Peruutetutlennot.fi perii käsittelykuluina 25 % + arvonlisävero koko palautetusta summasta laskettuna, kuitenkin vähintään 25 euroa + arvonlisävero.
 6. 6. Irtisanominen ja peruutus

  1. Nämä sopimusehdot pätevät siitä alkaen, kun asiaskas on tehnyt hakemuksen sivulla www.peruutetutlennot.fi ja ne ovat voimassa siihen saakka, kunnes tapaus päätetään jomman kumman osapuolen taholta. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa valtakirjan allekirjoittamisesta, tarvitsematta antaa siihen syytä. Peruuttaminen tapahtuu täyttämällä alla oleva peruutuslomake.


   Malliperuuttamislomake

   Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen.

   Vastaanottaja:
   Peruutetutlennot.fi
   Sturenkatu 26
   00510 Helsinki
   Sähköposti: otayhteytta@peruutetutlennot.fi


   Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee seuraavan palvelun suorittamista: Tilauspäivä:

   Kuluttajan nimi:

   Kuluttajan osoite:

   Päiväys:   Kuluttajan allekirjoitus
   (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

 7. 7. Luottamuksellisuus

  Kaikki asiakkaan tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 8. 8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

  Molemmat osapuolet voivat saattaa kaikki edellä mainittujen ehtojen ymmärtämistä koskevat riidat tuomioistuimen käsiteltäviksi, ja ne on ratkaistava Suomen kansallisen lainsäädännön sekä tähän sopimussuhteeseen sovellettavien kansainvälisten oikeussääntöjen mukaisesti.